Saturday, December 29, 2007

Kulturna Klucalka: 24.12.2007Vo ramkite na proslavata na 35 te godini na Mladinskiot kulturen centar kako {to ve}e sme izvestile na na{ata programa, se odr`a i mini-teatarskiot festival na alternativni i eksperimentalni teatarski trupi od Skopje “Lica bez maski”. Ovoj mini festival be{e otvoren so izvedbata na pretstavata “Otpu{oci” spored Nikolo Amaniti vo adaptacija i rezija na Igor Ivkovi}, a sino}a be{e zatvoren so “Skicata za teatar” od Semjuel Beket vo re`ija na Bore Angelovski. Predmet na dene{nava opservacija e imeno tokmu proektot na Teatarot “^ekori” od Skopje. Po relativno podolgo vreme ovoj teatar i spomenatiot re`iser povtorno se vra}aat na poznatata destinacija. Se vra}aat doma. Bore Angelovski koj va`i za teatarxija so najgolemo iskustvo koga e vo pra{awe bardot na apsudrniot teatar, irecot Beket, svojata kariera ja privr{uva, mo`ebi ne slu~ajno tokmu so istiot avtor. Na sini}e{nata izvedna na Skicata za teatar bevme svedoci na isklu~itelen teatarski nastan: mladi lu|e pod iskusnata re`iska palka na Angelovski ja tkaeja prikaznata za sovremniot `ivot i ~ovek vo koja nema razbirawe tuku edinstveno asocijacii, atmosfera, ton i boja. Crna. Barem koga e vo pra{awe Beket. Od negovite scenski voobli~eni stihovi vo dramska vizija kako klu~en moment ja izdvojuvame replikata za toa deka Ra|aweto e imeno Smrt! Zo{to i kako? I povtorno sme na terenot na faktite – ne e va`en odgovorot na pra{awata, tuku veli~ieto na genijalniot Beket e vo toa {to gi postavil. I taka ja zeznuva istorijata na civilizacijata. Vedna{ do nego tuka e i na{iot re`iser koj na eden za~uden na~in komunicira so nego kako da se rodeni bra}a. Irecot Beket i vele{anecot Angelovski se sretnuvaat na neutralna teritorija vo Pariz! [mekot i tonot na pretstavata go davaat tokmu “Sedumte varijacii na Sena” vo izvonredna interpretacija na mladata Nata{a Petkova. Bravo. Toa {to fascinira vo ovaa scenska vizija, sekako e neslutenata mo} na mladite akteri, bez isklu~ok da se spravat so te{kata, morbidna i depremira~ka lektira na asketot Beket, za kogo negoviot edinstven biograf veli, deka toj bil asket, no asket {to silno sakal `eni i viski! Apsurdnite stihovi, “~ekorcite” sino}a gi izgovorija so takva ubeditelnost {to prosto mo`e da se pozavidi. Prosto ne veruvam deka na svetov i vekov postoi druga sli~na situacija. Toa e “Lekcija” mo`ebi i ne sakaj}i od Jonesko, u{te eden apostol na teatarot na apsurdot, za toa kako se bi mo`ele da izgledaaat i da prozvu~at teatarskite raboti koi `ivot zna~at. Ovde, jadot i bedata se vgradeni iskonski i od toa begawe nema! Vsu{nost, klo{arite pod mostovite na Sena, voop{to ne se razlikuvaat od svoite sobra}a na skopskata `elezni~ka stanica ili eventualno pod Kameniot most na Vardar. Spored svojata analitika i studioznost pretstavata treba da se igra i da se gleda. Ednostavno nare~ena “Skica za teatar” taa izrasnuva vo sistem za teatar. Osobeno na ovoj batalen balkanski prostor. Novumot na teatarskite slu~uvawa, kako i mmnogu pati dosega, doa|a od strana, od marginite. Tuka, ne stanuva zbor za dekadentnata Evropa, tuku za ~ekorot na “teatarot ^ekori” od dve milji pred nea. Zna~i, ne stanuva zbor za primawe na nekogo nekade tuku za davawe nekomu ne{to. Improvizacija nema, za da dade{, treba da ima{: um, kocept, ideja, sila! Oficijalnata premiera na “Skicata za teatar” na Beket i Angelovski treba da se slu~i vo januri narednata 2008 godina. Ubavo bi bilo da se testira qubopiotnosta kako na doma{nata kulturna javnost, taka i agilniot francuski kulturen centar, za toa {to se slu~uva koga ni{to ne se slu~uva!

2 comments:

Anonymous said...

научили

Anonymous said...

Do You interesting how to [b]Buy Viagra per pill[/b]? You can find below...
[size=10]>>>[url=http://listita.info/go.php?sid=1][b]Buy Viagra per pill[/b][/url]<<<[/size]

[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/viagra%2C%20tramadol%2C%20zithromax%2C%20carisoprodol%2C%20buy%20cialis/1_valentine3.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/viagra%2C%20tramadol%2C%20zithromax%2C%20carisoprodol%2C%20buy%20cialis/1_valentine3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/3_headsex1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/3_headsex1.png[/IMG][/URL]
[b]Bonus Policy[/b]
Order 3 or more products and get free Regular Airmail shipping!
Free Regular Airmail shipping for orders starting with $200.00!

Free insurance (guaranteed reshipment if delivery failed) for orders starting with $300.00!
[b]Description[/b]

Generic Viagra (sildenafil citrate; brand names include: Aphrodil / Edegra / Erasmo / Penegra / Revatio / Supra / Zwagra) is an effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient.
Sildenafil Citrate is the active ingredient used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It can help men who have erectile dysfunction get and sustain an erection when they are sexually excited.
Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines (WHO-GMP). Also you can find on our sites.
Generic [url=http://viagra.gertantis.ru]legal buy viagra online[/url] is made with thorough reverse engineering for the sildenafil citrate molecule - a totally different process of making sildenafil and its reaction. That is why it takes effect in 15 minutes compared to other drugs which take 30-40 minutes to take effect.
[b]Legit Viagra
Viagra New Steroid
global systems viagra
Symptoms Of Viagra
generic viagra soft tabs
viagra and flomax
where can i purchase viagra online
[/b]
Even in the most sexually liberated and self-satisfied of nations, many people still yearn to burn more, to feel ready for bedding no matter what the clock says and to desire their partner of 23 years as much as they did when their love was brand new.
The market is saturated with books on how to revive a flagging libido or spice up monotonous sex, and sex therapists say “lack of desire” is one of the most common complaints they hear from patients, particularly women.